• Home
  • Actualitate
  • S-a schimbat legea pentru moștenitori! Ce trebuie să facă neapărat până pe 20 noiembrie. E obligatoriu

S-a schimbat legea pentru moștenitori! Ce trebuie să facă neapărat până pe 20 noiembrie. E obligatoriu

Anul 2023 a adus schimbări semnificative pentru românii care dețin terenuri moștenite. Cu intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2023, care modifică și completează Legea fondului funciar nr. 18/1991, a devenit imperativ ca toți cei cu astfel de proprietăți să înțeleagă noile cerințe și termene legate de dreptul de proprietate asupra acestor terenuri.

Legea a adus o serie de modificări importante, dar una dintre cele mai semnificative este legată de termenul limită pentru constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, stabilit la 20 noiembrie 2023.

S-a schimbat legea pentru moștenitori
Deținătorii și moștenitorii de terenuri trebuie să se conformeze acestui termen și să depună documentele necesare la Primăriile de care aparțin. Această oportunitate este în primul rând destinată persoanelor care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producție, nu au cedat terenurile statului și nu le-au transferat prin acte de proprietate.

Pentru cei care doresc să obțină titluri de proprietate, există o serie de condiții esențiale pe care terenurile trebuie să le îndeplinească. Este necesar ca aceste pământuri să fie înscrise în evidențele agricole și cadastrale și să fie corect înregistrate în evidențele fiscale. De asemenea, este important ca terenurile să nu figureze în alte cereri de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate depuse de altcineva și să nu existe un titlu de proprietate emis anterior pentru aceleași terenuri.

Ce trebuie să faci pentru a obține titlurile de proprietate:

Conform noilor reglementări, pentru a obține titlurile de proprietate, sunt necesare următoarele documente:

Cerere oficială: Un prim pas esențial este depunerea unei cereri oficiale la Primărie, care să conțină informații detaliate despre teren și solicitant.Acte de identitate și acte de stare civilă: Este obligatoriu să prezentați copii autentificate ale actelor de identitate, precum buletinul sau cartea de identitate, precum și actele de stare civilă, cum ar fi actul de naștere sau de căsătorie. În cazul în care solicitantul este un moștenitor, va fi necesar să furnizeze actele care atestă decesul persoanei de la care a moștenit și calitatea sa de moștenitor.Memoriu tehnic: Un document extrem de important, necesar pentru demonstrarea că pentru terenul respectiv nu a fost deschisă o carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Acest memoriu trebuie întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI.Plan de amplasament și de limitare a imobilului: Acest plan trebuie să fie întocmit de o persoană autorizată de aceeași instituție și trebuie să respecte Anexa nr.16 la Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele cadastrale și carte funciară, aprobat prin ordinul Directorului General al ANCPI, nr. 600/2023. Este important ca acest plan să nu coincidă cu limitele imobilelor învecinate.Adeverință de la Primărie: Este necesară o adeverință de la Primărie care să includă informații despre suprafața terenului înregistrată în Registrul Agricol.Certificat de atestare fiscală: Acest document atestă că impozitele și taxele aferente terenului au fost plătite în conformitate cu legislația fiscală.

Toate aceste documente pot fi predate personal la Primărie sau trimise prin poștă pentru a respecta termenul limită de 20 noiembrie 2023. Este deosebit de important ca toți cei care dețin terenuri moștenite să fie conștienți de aceste schimbări legislative și să acționeze în consecință pentru a-și asigura dreptul de proprietate asupra acestor terenuri.


Distribuie