• Home
  • Actualitate
  • Schimbare majoră în 2024 : Se trece de la buletinele clasice la cărțile electronice de identitate

Schimbare majoră în 2024 : Se trece de la buletinele clasice la cărțile electronice de identitate

Schimbare majoră în 2024

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, buletinele „clasice” românești nu vor mai fi emise, acestea urmând să fie înlocuite cu cărți de identitate electronice.

Această schimbare majoră în ceea ce privește documentele de identitate ale cetățenilor români este consecința unor reguli impuse de Uniunea Europeană care vizează creșterea securității documentelor de identitate în toate statele membre ale UE.

Extinderea la nivel național a cărții electronice de identitate

Măsura de extindere la nivel național a cărților electronice de identitate are la bază cerințele impuse de Uniunea Europeană, care solicită eliminarea graduală a buletinelor „clasice” care nu îndeplinesc standardele minime de securitate stabilite de Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019.

Aceste reguli vizează consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii Europene și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație în ceea ce privește cărțile de identitate emise de statele membre pentru propriii cetățeni și utilizate ca documente de călătorie.

„Cărțile de identitate, aflate în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care le recunosc ca document de călătorie, în condițiile stabilite de Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație”, precizează proiectul Ordonanței.

Documentele de călătorie

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2024, documentul de identitate pe care românii îl vor utiliza pentru exercitarea dreptului lor la libera circulație în țările membre ale Uniunii Europene va fi cartea electronică de identitate. Această carte electronică îndeplinește toate cerințele stabilite de regulamentul menționat anterior.

În cursul anului 2024, se va demara procesul de emisie a cărților electronice de identitate la nivel național, în contextul în care acestea vor fi considerate documente de călătorie valide în statele membre ale Uniunii Europene.

Acest lucru va permite cetățenilor români să călătorească mai ușor și mai securizat în interiorul Uniunii Europene, întrucât cărțile electronice de identitate sunt mai dificil de falsificat și oferă o mai mare protecție împotriva fraudelor.

Buletinele „clasice” doar pentru legitimare la nivel național

În timp ce cărțile electronice de identitate pot fi folosite atât pentru legitimare la nivel național, cât și ca documente de călătorie (alături de pașaport, în țările care le recunosc ca atare), buletinele „clasice” vor fi rezervate exclusiv pentru legitimarea la nivelul României.

Cu alte cuvinte, aceste buletine nu vor mai putea fi utilizate pentru călătorii în străinătate, ci vor rămâne valabile doar pentru acreditarea identității în interiorul țării.

„Neadoptarea de măsuri imediate ar conduce la dificultăți în ceea ce privește exercitarea dreptului la libera circulație, situație (…)a cărei reglementare nu poate fi amânată, dar și de faptul că în lipsa acestei intervenții legislative nu vor putea fi utilizate cărțile de identitate emise începând cu data de 1 ianuarie 2024 pentru a călători în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care le recunosc ca document de călătorie, situația având impact negativ pentru cetățeni”, motivează Ordonanța.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2024, românii trebuie să fie pregătiți pentru schimbarea majoră în ceea ce privește documentele de identitate. Buletinele „clasice” vor dispărea, fiind înlocuite cu cărți de identitate electronice, care vor oferi o securitate sporită și vor facilita călătoriile în Uniunea Europeană.

Până atunci, toate cărțile de identitate existente și cele emise până la sfârșitul anului curent pot fi folosite ca documente de călătorie în țările membre ale UE, în conformitate cu regulamentele UE și cu prevederile legislative naționale. Această schimbare vizează, în primul rând, creșterea securității și a eficienței documentelor de identitate pentru beneficiul cetățenilor români și al Uniunii Europene în ansamblu.


Distribuie