• Home
  • Religie
  • Sfântul Mina. Ce este bine să faci de Sfântul Mina, prăznuit pe 11 noiembrie. Rugăciunea care ține necazurile la distanță

Sfântul Mina. Ce este bine să faci de Sfântul Mina, prăznuit pe 11 noiembrie. Rugăciunea care ține necazurile la distanță

Sfântul Mina este cunoscut drept ocrotitorul oamenilor păgubiți. El este prăznuit de ortodocși pe 11 noiembrie și este apărătorul celor neîndreptățiți, celor care au pierdut ceva sau au fost înșelați.

Ce este bine să faci de Sfântul Mina, astfel încât să alungi toate necazurile care ar putea să vină spre tine? În unele locuri, această tradiție încă se păstrează cu sfințenie.

Cine a fost Sfântul Mina

Sfântul Mina s-a născut în Egipt în anul 285, în orașul Niceous,. Părinții săi erau creștini devotați, tatăl său purtând numele de Audexios, iar mama sa numindu-se Aufimia.

În ziua sărbătorii Sfintei Maria, înainte de apariția lui Mina, mama lui se ruga în fața icoanei Fecioarei cu lacrimi, cerându-i lui Dumnezeu să-i dăruiască un fiu binecuvântat. O voce i-a răsunat în urechi spunând „Amin”, și astfel l-a numit pe fiul său Mina.

Tatăl său, conducător al unei diviziuni administrative a Egiptului, a murit când Mina avea paisprezece ani. La cincisprezece ani, s-a înrolat în armată și a primit un rang înalt datorită reputației tatălui său.

Trei ani mai târziu, a părăsit armata dorind să-și dedice întreaga viață lui Hristos. S-a îndreptat spre deșert pentru a duce o viață diferită.

După ce a petrecut cinci ani ca pustnic, a văzut îngerii încoronând martirii cu coroane strălucitoare, într-o revelație, și și-a dorit să li se alăture.

În timp ce se gândea la asta, a auzit o voce care spunea: „Binecuvântat ești, Abba Mina, pentru că ai fost chemat la viața pioasă încă din copilărie. Ți se vor da trei coroane nemuritoare; una pentru castitatea ta, a doua pentru asceză și a treia pentru martirajul tău.”

Ce este bine să faci de Sfântul Mina, prăznuit pe 11 noiembrie

În fiecare an, pe 11 noiembrie, Sfântul Mina este sărbătorit de credincioșii ortodocși. El este protectorul celor care au fost păgubiți, înșelați, păcăliți și furați.

Este cel care ne protejează de escrocherii și de cei care vor să ne facă rău.

Adesea, oamenii merg la biserică pentru a duce lumânări pe care le lipesc la sfeșnice cu capătul care se aprinde de obicei.

Este un obicei menit să schimbe gândurile dușmanilor și să îi prevină din a face rău. Același obicei îl urmează și fetele tineri, însă ele o fac pentru ca inima celor doriți să se întoarcă spre ele.

În această zi, credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Mina și se plătesc sărindare și acatiste pentru căsătorie și aflarea unor taine.

Oamenii din popor spun că această zi este dedicată prinderii hoților, iar cei care au fost păgubiți se roagă la Sfântul Mina pentru ajutor.

E bine să aprinzi o lumânare, fie că o faci acasă sau la biserică, iar oamenii se roagă pentru a fi protejați de pagube și necazuri.

Rugăciunea care ține necazurile la distanță

Iată o rugăciune pe care să o rostești pe 11 noiembrie, de Sfântul Mina pentru a te feri de probleme, pagube și necazuri:

O, preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, și de minuni făcătorule; primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție: vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu.

De aceea mă rog ție, fericite și sfinte Mina, grăbește de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiidcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat.

Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, că și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos.

Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce o silea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuviință l-ai certat. La fel și șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit.

De aceea încredințat sunt că tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești, sfinte, ca atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceeea și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine păgubașul și scârbitul, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întrutotlăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin!”.


Distribuie